Programma 2024

Het programma ziet er als volgt uit:

Op zondag 28 januari 2024 opent vanaf 11:30 uur de registratie in Tapijn.

Om 13:15 uur verzamelen wij voor de warming up en de start die om 13:30 gepland staat. Je kunt 1,2,3 of 4 rondjes lopen van 3 kilometer.

Tot aan de start is er gratis koffie en thee.

'Voor jou en jouw supporters is de bar ook vanaf 13:30 uur voor andere consumpties geopend.

Vanaf 14:00 uur kunnen we gezamenlijk lekker "oet zweite".

Om ca. 15:15 uur wordt de opbrengst van Zweit veur Leid 2024 bekend gemaakt.

Rond 15:30 uur is de aftrap van de Zweit veur Leid afterparty mét mystery guest…!

 

English

The program is as follow:

On Sunday the 28th of January the registration opens at 11:30 at Tapijn. 

At 13:15 we gather for the warming up and the start which takes place at 13:30. You can run 1, 2, 3 or 4 laps of 3 kilometer.

Untill the start coffee and tea is provided for free.

For you and your fans the bar is opened from 13:30 onwards for other drinks.

From 14:00 together we "oet zweite" (cool down).

At about 15:15 the raised amount of Zweit veur Leid 2024 is presented.

At 15:30 the Zweit veur Leid afterparty starts with a mystery guest.

 

Mestreechs

T program zuut d'r es volg oet:

Op zoondag 28 jannewarie 2024 weurd um 11:30 de insjrieving geopend in Tapijn.

Um 13:15 verzamele veer veur de werming up en de start dee um 13:30 op de planning steit. De kins 1, 2, 3 of 4 röndsjes laope vaan 3 kilometer.

Tot aon de start is d'r gratis sjotelewater en thee.

Veur diech en dien supporters is 't buffet ouch vaanaof 13:30 geopend veur aander consumaties.

Vaanaof 14:00 oor kinne veer same lekker "oet zweite".

Um oongeveer 15:15 weurd de opbrings vaan Zweit veur Leid 2024 bekint gemaak.

Roond 15:30 is de aoftrap vaan de Zweit veur Leid afterparty mèt 'ne mystery guest.